Jan Meznarič Jan Meznarič
UL, Kumuluz

V sodobnem IT se vedno bolj kaže potreba po okolju Kubernetes, posebej, če uporabljamo mikrostoritveno cloud-native arhitekturo aplikacij. V predstavitvi bomo opisali izkušnje pri postavitvi on-premise okolja Kubernetes, njegovem vzdrževanju, nadgradnjah in nadzoru.

Published in Cloud-native & DevOps
Marek Kratky Marek Kratky
Oracle Czech Republic

This workshop will walk you through the steps to set up a Continuous Integration / Continuous Delivery (CI/CD) environment for developing Microservices, based on the automation possible in Oracle Developer Cloud and deploying all components on Oracle’s Managed Container platform and the Oracle Autonomous Transaction Processing database.

Published in Workshops

Vsebina iskanje