Java

Predavanja so razvrščena po abecednem vrstnem redu naslova predavanj.

Frank Lyaruu Frank Lyaruu
Dexels

We’ve been using JDBC to access our SQL databases for decades, but JDBC is a blocking API. Blocking API’s can be problematic at times, and after years of promises, a ‘nonblocking JDBC’ is on the horizon.

Published in Java
Dejan Pust, Rok Povše  in Matjaž B. Jurič Dejan Pust, Rok Povše in Matjaž B. Jurič
Petrol in UL, Sunesis, Kumuluz

V predstavitvi bomo opisali konkretne praktične izkušnje družbe Petrol pri vzpostavitvi sodobne digitalne platforme, kot osnove za razvoj sodobnih digitalnih rešitev in produktov.

Published in Cloud-native & DevOps
Gautier DI FOLCO Gautier DI FOLCO
Linagora

Apache James is a mail server with a long history. A huge part of it's work is to deal with Inputs Outputs (IMAP, SMTP, Jmap, Cassandra, RabbitMQ, AWS S3, and so on), in order to speed up James, lots of parallelism have been introduced.

Published in Java

Vsebina iskanje