Database

Predavanja so razvrščena po abecednem vrstnem redu naslova predavanj.

Matej Železnik Matej Železnik
Parsek d.o.o.

V modernih rešitvah "single points of failure" ne pridejo v poštev, zato je potrebno na vseh nivojih rešitve poskrbeti za redundanco. Če je to pri aplikacijskih strežnikih mogoče nekoliko bolj preprosto, pa se na nivoju podatkovne baze ponavadi pojavijo težave.

Published in Database
Jan Karremans Jan Karremans
EnterpriseDB

There is a lot of disruption going on at the present time. These changes range from ""the adoption to big data"", through “migration to the cloud” and focus shifts within businesses.

Published in Database

Vsebina iskanje