Database

Predavanja so razvrščena po abecednem vrstnem redu naslova predavanj.

Matej Železnik Matej Železnik
Parsek d.o.o.

V modernih rešitvah "single points of failure" ne pridejo v poštev, zato je potrebno na vseh nivojih rešitve poskrbeti za redundanco. Če je to pri aplikacijskih strežnikih mogoče nekoliko bolj preprosto, pa se na nivoju podatkovne baze ponavadi pojavijo težave.

Published in Database

Vsebina iskanje