Cloud-native & DevOps

Predavanja so razvrščena po abecednem vrstnem redu naslova predavanj.

Zvone Gazvoda

Kako postaviti Kubernetes – izkušnje pri namestitvi in vzdrževanju plain vanilla verzije in primerjava s paketnimi rešitvami

Zvone Gazvoda
UL, Kumuluz

V sodobnem IT se vedno bolj kaže potreba po okolju Kubernetes, posebej, če uporabljamo mikrostoritveno cloud-native arhitekturo aplikacij. V predstavitvi bomo opisali izkušnje pri postavitvi on-premise okolja Kubernetes, njegovem vzdrževanju, nadgradnjah in nadzoru.

Opisali in prikazali bomo pristope in orodja pri namestitvi odprtokodne (plain vanilla) verzije ter jo primerjali s paketnimi rešitvami podjetij Red Hat, IBM in ostalih. Prikazali bomo prednosti in slabosti ter nakazali zanke in pasti. V predstavitvi se bomo poglobili v komponente okolja Kubernetes, predstavili arhitekturne možnosti postavitve, orodja za postavitev (KubeSpray, Terraform, itd.), opcije skaliranja, posodobitve, avtomatske obnove vozlišč, abstrakcije infrastrukture, GitOps, itd.


Informacije o predavanju

Jezik / Language: SLO


O Avtorju

Anton Zvonko Gazvoda, je raziskovalec na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Ukvarja se z razvojem metod za samodejno iskanje ujemanj med APIji in podatkovnimi shemami. Kot glavni razvijalec in arhitekt je vključen v razvoj rešitve za dokumentiranje, upravljanje in varovanje APIjev. Poleg tega sodeluje na različnih projektih razvoja in arhitekturne zasnove mikrostoritev, vzpostavitvi produkcijskih vsebniških okolij Docker in Kubernetes, DevOps komponent za CI/CD cikel mikrostoritev ter monitoriranja Docker vsebnikov in mikrostoritev.

Vsebina iskanje