Uporaba spletnih komponent v Javi Featured

Četrtek, 2. junij 14:35 - 15:20
Težavnost: Basic
Dvorana: C
Področje: Java

Že od nekdaj pri razvoju programske opreme težimo k uporabi ponovno uporabnih komponent, ki imajo skrito svojo notranjost in so dostopne le preko vmesnikov. Pri razvoju spletnih aplikacij v Javi se komponente pojavljajo na različnih nivojih. Precej dobro je uveljavljena uporaba komponent na strežniški strani, nekoliko manj pa so uveljavljeni pristopi z uporabo spletnih komponent na odjemalski strani.

Spletne komponente (ang. Web Components) so nabor ponovno uporabnih funkcij, ki ponujajo standardni model komponent za splet. Spletne komponente omogoča enkapsulacijo in interoperabilnost posameznih elementov HTML. Primarne tehnologije, ki se uporabljajo za njihovo ustvarjanje, so elementi po meri (custom elements), senčni DOM (shadow DOM) in HTML predloge (HTML templates).

Spletne komponente lahko uporabimo v klasičnem JavaScript (Vanilla JS), lahko uporabimo katero od knjižnic za izgradnjo spletnih komponent (npr. lit), spletne komponente pa lahko uporabimo tudi med programiranjem v Javi, kjer lahko po eni strani uporabimo spletne komponent v JSF ali pa uporabimo katerega od pristopov, kjer direktno v Javi delamo s spletnimi komponentami (npr. Vaadin).

V prispevku bodo prikazani različni načini uporabe spletnih komponent v Javi kot smo jih uporabili v praksi na realnih projektih.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Speaker:
Andrej Krajnc
Podjetje
IZUM