Database

Robert Korošec

Novosti v Oracle 18c (za oblak in prostor)

Robert Korošec
Oracle Software d.o.o.

Avgusta 2017 je Oracle naredil veliko spremembo pri verzioniranju programske opreme. Tako smo se poslovili od modela, ki je bil v uporabi zadnjih 17 let, od verzije 9iR1/9iR2, kjer je prva verzija veljala za razvojno, druga verzija je veljala za stabilno s daljšim časom podpore.

Takšna logika je veljala za verzije 10g, 11g in 12c in zadnja verzija po tem modelu je bila verzija 12.2.0.1 marca 2017. Nov model temelji na zapisu v dvoštevilčnem letu in tako je letošnja verzija poimenovana Oracle 18c, da pa bi olajšali prehod iz prejšnjega modela, lahko na 18c gledamo kot verzijo 12.2.0.2 .

Največ novosti v Oracle 18c je na področju zmogljivosti s še večjo uporabo In-Memory operacij, upravljanju več kopij baz s Multitentnat tehnologijo, visoke razpoložljivosti v povezavi Java, .Net ali OCI razvojem aplikacij in področje podatkovnih skladišč s prenosom no-logging tabel na Dataguard DR lokacijo. Podrobnosti na predavanju.


Informacije o predavanju

Jezik / Language: SLO


O Avtorju

Robert Korošec je začel s verzijo Oracle 7.2 in je od 1999 je zaposlen v podjetju Oracle Software, kjer je delal kot svetovalec za Oracle baze podatkov in Oracle Exadata sisteme. V zadnjem času deluje na področju Oracle Cloud platforme, primarno na področju Laas in PaaS storitev za DWH, poslovno analitiko in BigData analizo podatkov.