Database

Lovro Vreš

Zagotavljanje replikacije podatkov za Oracle podatkovno bazo SE

Lovro Vreš
Kopa d.d.
Veliko podjetij se srečuje z izzivom, kako zagotoviti neprekinjeno poslovanje. Za neprekinjeno poslovanje je potrebno zagotoviti tudi zanesljivo delovanje vsaj osnovnih IT storitev.
V sami prezentaciji si bomo pogledali, kako lahko s pomočjo orodja DBvisit repliciramo produkcijsko podatkovno bazo v Oracle Cloud in s tem zagotovimo na enostaven in cenovno ugoden način delujoče IT storitve na rezervni lokaciji, do katere lahko dostopamo brez težav, tudi v primeru popolne odpovedi primarne lokacije in s tem bistveno povečamo zanesljivost poslovanja podjetja. Rešitev je še posebej zanimiva tudi za podjetja, ki uporabljajo SE podatkovno bazo, saj tem strankam zagotavlja Enterprise stopnjo Disaster Recovery. Podatke pa lahko replicirate kamorkoli, tudi na lastno drugo lokacijo, javni cloud ali Database Appliance. Rešitev vam zagotavlja, da so vaši kritični podatki vedno zaščiteni in dostopni in imate tako postavljen cenovno ugodno in zanesljivo DR rešitev.

Informacije o predavanju

Jezik / Language: SLO


O Avtorju

Z Oracle tehnologijo se ukvarjam že več kot 20 let. Posebej se posvečam Oracle podatkovnim bazam in njihovi optimizaciji, veliko pozornosti pa polagam tudi Oracle Forms&Reports rešitvam. Zelo pomemben del predstavljajo tudi migracije iz starejših verzij Oracle baze in/ali Formsov na najnovejše Oraclove tehnologije. Bil sem tudi večkrat predavatelj na SIOUG konferencah.