Cloud

Tomaž Poštuvan

Izgradnja modernih in inovativnih rešitev na Oracle Cloud platformi

Tomaž Poštuvan
Oracle Software d.o.o.

V moderni digitalni ekonomiji se pričakovanja uporabnikov močno spreminjajo, kot tudi aplikacije, ki se uporabljajo v bančništvu, zavarovalništvu, trgovini in ostalih industrijah.

Podobno kot milenijci, ki želijo biti povezani v internet ves čas, tudi aplikacije niso več takšne, kot smo jih bili navajeni včasih – dostopne morajo biti preko vseh mogočih kanalov, od mobilnih naprav do sistemov za sporočanje, na katerih ljudje preživijo vedno več časa. Izgradnja takšnih inovativnih rešitev zahteva več stvari:

  • spremenjeno razvojno paradigmo, kjer je pomembna ideja in način, kako jo bomo predstavili končnemu uporabniku,
  • okolje, ki nam omogoča hitro in učinkovito sestavljanje delčkov aplikacije v končni mozaik,
  • pravo tehnologijo, ki nam olajša in pohitri razvoj,
  • učinkovito okolje, kjer se bodo naše aplikacije izvajale in bile dostopne 24x7, vse dni v letu.

Oracle s svojo Cloud platformo omogoča vse našteto, pri tem pa platforma avtonomno skrbi, da je okolje razpoložljivo, ob upoštevanju najnovejših varnostnih standardov. V predstavitvi si bomo ogledali, kaj ima Oracle novega na področju razvojnega okolja, chatbotov, blockchaina in ostalih modernih tehnologij.


Informacije o predavanju

Jezik / Language: SLO


O Avtorju

Mag. Tomaž Poštuvan, rojen v Ljubljani, je po končanem študiju na Fakulteti za računalništvo in informatiko leta 1997 pridobil naziv »magister računalništva in informatike«. V tem času je bila njegova raziskovalna dejavnost usmerjena predvsem na področje prevajanja programskih jezikov. Kasneje se je ukvarjal z razvojem poslovnih informacijskih sistemov, trenutno pa je zaposlen v podjetju Oracle. Od leta 2012 vodi skupino visoko specializiranih prodajnih svetovalcev za področje vmesne programske opreme (middleware) in razvojnih orodij v vzhodni Evropi. Njegove naloge so spremljanje tehničnih novosti tega področja ter ugotavljanje potreb tržišča IT. Med drugim je član programskega odbora nekaterih konferenc v Sloveniji, tudi društva uporabnikov Oracle – SIOUG. Redno se pojavlja na slovenskih računalniških konferencah in predstavitvah, kjer predstavlja Oracle-ove rešitve na področju aplikacijskega strežnika in razvojnih orodij, v zadnjem času pa tudi oblaka.